Trên một chuyến tàu biển, có hai anh người Nhật, hai anh người Pháp, hai anh Việt Nam và hai anh người Đức. Một bữa tàu gặp bão lớn, cần phải hy sinh hai người cho tàu nhẹ bớt thì mới vượt qua được cơn bão.

Hai anh người Nhật không cần suy nghĩ, hô to: “Tinh thần Samurai bất diệt!” rồi nhảy ùm xuống biển. Thế là chiếc tàu thoát nạn.

Được mấy hôm sau, lại gặp bão, cần hy sinh thêm hai người nữa. Hai anh người Pháp không cần suy nghĩ, hét lên “Tinh thần Napoleon vĩ đại!” rồi nhảy xuống biển. Vậy là thoát nạn!

Xui xẻo thế nào ngay hôm sau tiếp tục có bão, lại cần hai người hy sinh. Hai anh Việt Nam không cần suy nghĩ, hô vang “Việt Nam vô địch”

Rồi xông lên xô hai thằng người Đức xuống biển!