Vấn đề là do Quân đội Iraq đã áp dụng chiến thuật phòng ngự của người Nga:

1. Tấn công kẻ địch.

2. Dụ chúng tiến sâu vào lãnh thổ của ta.

3. Đợi cho đến mùa đông.