Hắn đang trong phòng khám tuyển nghĩa vụ quân sự, vì ngượng nên lấy tay che chỗ kín. Viên sĩ quan y tế vui tính thấy vậy bèn nói:

Đừng xấu hổ. Tôi cam đoan sẽ không ngượng nếu cái của tôi to như thế kia.

Hắn bẽn lẽn trả lời:

- Cháu cũng vậy, nhưng đấy là của thằng đứng sau cháu.