Thầy giáo nói với các học sinh:

- Chúng ta phải tránh không uống rượu, đó là một kẻ thù của chúng ta đấy.

- Nhưng thưa thầy, trốn tránh kẻ thù là hèn nhát ạ !