Sau buổi đi lễ ngày Chủ nhật ở nhà thờ về, John nói với mẹ:

- Sau này con nhất định sẽ trở thành đức cha.

- Tại sao thế con?

- Mọi người Chủ nhật nào cũng phải đến nhà thờ và con thấy sẽ thích hơn nếu con được đứng ở trên bục và tha hồ la hét thay vì phải ngồi im lặng như mọi người.