Một khách du lịch lỡ độ đường, tối đến xin ngủ nhờ nhà một bà góa cô độc: – Chị đừng sợ – Anh nói với bà chủ – Tôi là một trí thức.

Sáng dậy, ra sân, anh nhìn thấy rất nhiều gà trống nhưng chỉ có 5 con gà mái.

- Sao chị nuôi lắm gà trống thế?

- Đâu, chỉ có một con gà trống thôi, còn lại toàn là trí thức cả.