Một bà tính cẩn thận đi taxi, dặn lái xe:
Ông tài ơi, lái tôi ra nhà ga.
Một lúc sau, bà tiếp:
- Ông tài ơi, ông phải đi chậm và lái cẩn thận đấy. Đừng cho xe chạy nếu như cảnh sát chưa hạ tay cho lệnh và đề nghị ông không lao phóng ở các góc đường vì đường trơn ướt lắm đấy… úi, ông tài ơi, chậm chậm thôi, đâm vào gốc cây bây giờ… này cái xe tải kìa!
- Được rồi thưa bà, nhưng nếu bà bị tai nạn thì bà muốn chở đến bệnh viện nào hở bà? .
.