Một ông đến gặp đức cha: – Thưa cha, vợ con nó định đầu độc con.

- Sao lại thế – đức cha trả lời – thôi để ta nói chuyện với vợ con xem sao đã nhé.

Hôm sau, ông kia quay lại gặp đức cha:  – Thưa cha, tình hình sao rồi ạ?

- Ta đã nói chuyện với vợ con suốt ba tiếng đồng hồ chiều hôm qua – đức cha nói – Thế con có muốn nghe lời khuyên của ta không?

Ông kia vội bảo: – Tất nhiên con muốn thưa cha.

- Thôi uống đi con.