Hai người đàn ông chơi golf, trước họ là hai cô cũng đang chơi golf. Do hai cô đánh golf dở quá, nên hai ông phải đợi.

Sốt ruột, một ông đi vượt lên định bảo hai cô kia dẹp đường ra cho hai ông đánh trước. Đi được nửa đường, chợt ông quay lại, rồi bảo với ông kia:

- Tôi định bảo hai cô kia dẹp ra để chúng ta đánh trước nhưng hóa ra một cô là vợ tôi, cô kia là bồ của tôi. Hay ông đi lên bảo giùm tôi với.

Ông kia đi lên cũng được nửa đường rồi quay lại, ngượng ngập nói:

- Thế giới thật là nhỏ bé.