Trong giờ dạy về tục ngữ ca dao, thầy giáo hỏi cả lớp:
- Hãy cho tôi biết một câu ca dao về người thầy.

Cả lớp im re. Thầy giáo gợi ý:

- Câu này có hai chữ “mày” và “nên”

Vẫn im re cả lớp. Thầy giáo lại phải gợi ý tiếp

- Câu này có cả hai chữ “không” và “đố”

Tiếp tục im lặng. Thầy điên tiết:

- Câu này có sáu chữ, có cả hai chữ “thầy” và chữ “làm”. Ðây là câu gì?

Cuối cùng một cánh tay rụt rè giơ lên.

- Thưa thầy đó có phải là câu “Làm thầy mày không nên đố”?

.