Ông bố thấy thằng bé nhà mình tay cầm đèn lồng đi ra khỏi nhà, liền hỏi:
- Con trai, con đi đâu đấy?

- Con đi chơi với Peggy đây.

Ông bố ngạc nhiên: Con trai, hồi nhỏ khi đi chơi với bạn gái chẳng bao giờ bố mang đèn cả.

- Tất nhiên là con biết – thằng con trả lời – Thế nên hãy nhìn xem bố vớ được gì nào.