Hai bạn gái tâm sự: – Cậu đã bao giờ nhìn thấy mắt chồng cậu khi đang làm tình chưa?

- Chưa, thế còn cậu !!!

- Rồi, hôm qua khi bọn mình vừa mới bắt đầu thì chồng mình vào !!!