Một người đàn ông bước vào một hiệu thuốc, mua một bao cao su rồi cười to đi ra.

Ông chủ hiệu thuốc ngạc nhiên nhưng không hỏi gì. Hôm sau chuyện lại xảy ra tương tự. Đến hôm thứ ba, mọi chuyện vẫn xảy ra như hai hôm trước. Lần này ông chủ hiệu thuốc bảo một nhân viên: – Hãy theo dõi người đàn ông vừa rồi xem tại sao hắn lại cười sằng sặc như vậy.

Một tiếng đồng hồ sau người nhân viên quay trở về: – Thưa ngài, tôi biết tại sao hắn lại cười. Hắn vừa đến nhà ngài.