Một chú lính mới được điều đến Bosnia sau chiến tranh Nam Tư để tham gia vào đội gìn giữ hòa bình.

Trong một buổi tập huấn về mìn, sau khi đã giảng phần lý thuyết xong, viên chỉ huy yêu cầu mọi người đặt câu hỏi. Chú lính mới đứng lên hỏi:

- Thưa chỉ huy, nếu chẳng may ta đạp phải mìn, thì làm thế nào?

Viên chỉ huy trố mắt nhìn chú kia một lúc rồi nói:

- Hãy làm theo quy trình bình thường, đầu tiên là nhảy lên không trung khoảng 10m, sau đó thì tan xác.