Một ông nông dân nọ lên tỉnh nhìn thấy chiếc quần Pizama, ông thích lắm bèn mua về nhà và từ đó hễ có cái gì hay cũng đặt tên là Pizama.

Ông có một mảnh vườn đẹp, ông quí mảnh vườn lắm và đặt tên là Pizama. Một hôm ông đi dự triển lãm nông nghiệp ở tỉnh, thấy người ta trưng bày cà rốt, những quả cà rốt rất to và đẹp. Ông ngắm nghía một hồi và bảo: ” cà rốt ở đây to thật nhưng vẫn không to bằng cà rốt trong cái Pizama của tôi”