Trong Hội nghị phụ nữ quốc tế, có người hỏi:

- Người phụ nữ có thể làm cho chồng mình trở thành triệu phú được không?

- Tất nhiên là được. Nếu ông ta là tỷ phú.