Bàn giám đốc DT 1890 H40
Bàn giám đốc DT 1890 H40
Giá bán: 0 VNĐ
Trong kho: Vui lòng liên hệ
Description :

Bàn lãnh đạo mặt hình chữ nhật, trên có tấm PVC trang trí. Yếm ốp nồi hình chữ V dan giấy khác màu.( Hộc tủ phụ di động tự chọn)Bàn lãnh đạo mặt hình chữ nhật, trên có tấm PVC trang trí. Yếm ốp nồi hình chữ V dan giấy khác màu.( Hộc tủ phụ di động tự chọn)Bàn lãnh đạo mặt hình chữ nhật, trên có tấm PVC trang trí. Yếm ốp nồi hình chữ V dan giấy khác màu.( Hộc tủ phụ di động tự chọn)


Kích Thước: Rộng 1800 Sâu 900 Cao 760 mm
Bàn lãnh đạo mặt hình chữ nhật, trên có tấm PVC trang trí. Yếm ốp nồi hình chữ V dan giấy khác màu.( Hộc tủ phụ di động tự chọn)

Kích Thước: Rộng 1800 Sâu 900 Cao 760 mm


Addition :