Một nhà truyền giáo được cử đến một vùng đất rậm rạp hoang vu ở châu Phi. Tại đây ông sống với một bộ lạc gần như nguyên thủy, vì thế hàng ngày ông dạy họ đọc, viết, và tất nhiên là học cả Kinh Thánh. Nhà truyền giáo đặc biệt khuyên răn mọi người không được ngoại tình.

Một bữa nọ, vợ của một người có vai vế trong bộ lạc trở dạ và sinh ra một em bé da trắng. Cả bộ lạc sốc và viên thủ lĩnh bộ lạc quyết định đến nói chuyện phải trái với nhà truyền giáo.

- Ông dạy chúng tôi không được ngoại tình. Vậy ông giải thích thế nào về chuyện này.

- Ồ không, ông nhầm lẫn rồi – nhà truyền giáo phân trần – Đấy là hiện tượng tự nhiên. Ông thử xem đàn cừu mà xem, trong đàn cừu trắng của bộ lạc lại vẫn có lẫn một vài chú cừu đen đấy thôi.

Một thoáng im lặng rồi viên thủ lĩnh nói: – Ta thỏa thuận thế này vậy, nếu ông không nói gì về chuyện đàn cừu thì tôi cũng sẽ không nói gì về đứa bé kia nhé.