Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người nói:

- Tôi cưới vợ vì tôi đã chán đi ăn cơm bụi, chán phải dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ và chán phải mặc quần áo nhàu nát, không được là phẳng phiu.

- Thật là kỳ lạ. Tôi ly hôn cũng vì các lý do đó – Ông còn lại trả lời.