Một chú đến tư vấn bác sĩ về sức khỏe:

- Thưa bác sĩ, tôi có thể sống đến 100 tuổi không?

Bác sĩ hỏi:

- Thế ông có hút thuốc hay uống rượu không?

- Hoàn toàn không.

Bác sĩ hỏi tiếp:

- Thế ông có bài bạc, đua xe hay chơi bời trai gái gì không?

- Cũng hoàn toàn không – Chú thành thật trả lời.

- Thế thì ông sống đến 100 tuổi để làm gì?