Một nhà báo phỏng vấn vợ của BILL GATES – ông chủ MICROSOFT:
- Thưa bà, sau bao năm chung sống với ông nhà, bà thấy ông nhà như thế nào ạ?
- Micro …..  soft.