Một quý bà nói với luật sư của mình:

- Ông đã giúp tôi thắng kiện, tôi phải cảm ơn ông thế nào đây?

Tay luật sư nhã nhặn trả lời:

- Thưa bà, kể từ khi người ta phát minh ra tiền thì chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi của bà.