Người Pháp nổi tiếng là lịch sự.

Khi một trưởng phòng gọi cô thư ký vào để thông báo cô ta bị đuổi việc, ông ta bắt đầu như sau:

- Jean, tôi không biết là làm thế nào tôi có thể làm việc mà không có sự giúp đỡ của cô, nhưng từ Thứ Hai tuần sau, tôi sẽ bắt đầu cố gắng xem.

******

Một cảnh sát chặn một ông vừa đi qua đường vừa ngửa cổ nhìn lên trời:

- Thưa ông, nếu ông cứ tiếp tục đi như vậy thì ông sẽ không thể đến được nơi ông muốn đến, mà thay vào đó ông sẽ đến nơi ông đang nhìn.