Bên bãi biển rộng, sóng to Một người chới với kêu lên: Help ! Help!

Một người ngồi trên bờ thấy thế hét lên

Bơi thì bơi đi, vừa bơi vừa học tiếng anh làm gì ?