Bill Gates phải xuống địa ngục, Satan đón ông ta ở cổng địa ngục và bảo:

Hôm nay ta rất hào phóng, ta cho nhà ngươi tự chọn hình phạt dành cho nhà ngươi. Sau đó Satan dẫn Bill Gates đi khắp địa ngục, nào là vạc dầu sôi, quỷ đầu sừng v.v … cuối cùng Satan dẫn Bill Gates đến một căn phòng nhỏ. Trong phòng có một chai rượu hảo hạng và một chiếc máy tính. Không một chút do dự Bill Gates nói ngay:

- Tôi xin nhận hình phạt này.

- Tốt  – Satan trả lời và nhốt Bill Gates vào căn phòng nhỏ nọ.

Đúng lúc đó quỷ Lucifer đi qua, y ngạc nhiên hỏi Satan: Đấy là Bill Gates, sao ngài lại cho hắn nhận hình phạt nhẹ nhàng như vây?

- Đó là điều ai cũng tưởng thế – Satan trả lời – Chai rượu bị thủng đáy mà.

- Thế còn chiếc máy tính.

- Chiếc máy tính đó cài Windows Vista – Satan cười ha hả – Ngoài ra nó còn bị mất ba phím bấm là  Ctr, Alt và Del.