Khi Hillary Clinton lên thiên đường thánh Peter ra đón bà và nói:

Hillary, ta biết con là người quan trọng ở trần thế nhưng khi lên thiên đường con chỉ bình thường như mọi người nên con hãy ngồi đợi ta ở đây.

Nghe nói vậy Hillary Clinton ngồi xuống và bắt đầu nhìn ra xung quanh, bà rất ngạc nhiên khi thấy có cơ man nào là đồng hồ ở xung quanh, và thỉnh thoảng một chiếc đồng hồ nào đó lại nhảy một lúc 15 phút.

Khi thánh Peter quay lại, bà hỏi: Những chiếc đồng hồ này nghĩa là thế nào thưa cha?

Thánh Peter trả lời: Mỗi chiếc đồng hồ tương ứng với một ông chồng dưới trần gian.

- Vậy tại sao thỉnh thoảng có những chiếc đồng hồ nhảy những 15 phút một lần?

- Có nghĩa là người chồng đó đang ngoại tình – thánh Peter trả lời.

Hillary Clinton hỏi ngay: – Thế đồng hồ của chồng con có ở đây không?

- Tất nhiên là không, Đức Chúa đang để nó trong văn phòng của ngài để làm quạt điện rồi.