Một cô bé đang ngồi với mẹ, nó thấy tóc mẹ nó có một vài sợi tóc bạc, nên hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, sao mẹ lại có tóc bạc thế này.

- À, mỗi lần con hư, con làm mẹ buồn là tóc mẹ lại bạc đi một sợi con ạ.

Con bé suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Giờ thì con đã hiểu tại sao tóc bà ngoại lại bạc trắng như vậy.