Trong một kỳ thi ở một đại học y khoa, thày giáo hỏi – Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai?

Đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh ta nghe thấy bạn mách: Tóc rụng, chân cong, bụng to..

Anh ta luống cuống lặp lại hết

Thày giáo liền cười hỏi lại:

-Chân tôi có cong không?

-Thưa cong ạ

-Tóc tôi có rụng không?

-Thưa rụng ạ

-Bụng tôi có to không

-Thưa to ạ

-Vậy khi nào tôi đẻ tôi sẽ cho anh qua kì thi