Họa sĩ nghèo hết tiền trả tiền phòng trọ bèn nói với bà chủ:

- Cho tôi được nói điều này, hãy cho tôi trọ, trong vài năm nữa người ta sẽ ngước lên nhìn ngôi nhà này và nói: “Danh họa C. trước kia thường làm việc ở đây.”

Bà chủ nhà:

- Nếu ông không trả tiền thuê nhà vào tối nay, thì sẽ có người nói điều đó ngay ngày mai đấy.