- Ê, bồi, lại đây nếm món súp này đi ! – Dạ, tôi cũng biết là nó hơi nguội…

- Lại đây nếm món súp này đi !

- Thưa ông, quả thật tôi cũng biết là nó hơi quá mặn….

- Nếm món súp này đi !

- Thưa ông, tôi biết, quả là nó hơi…..

- Nếm đi, đò khỉ !

- Nhưng… dạ…. không có thìa….

- Thế chứ, có thế mà không nhìn thấy à.