Hai cô cậu đi chơi trên cánh đồng thì gặp một con bò và một con bê con đang liếm mũi nhau. Cậu bé bảo cô bé:

- Tớ cũng muốn làm như vậy.

- Thì cậu cứ làm đi, đó là con bò nhà cậu cơ mà.