Một sinh viên được tuyển dụng vào làm tại một cửa hàng. Vị cửa hàng trưởng tiếp đón bằng cái bắt tay thân mật rồi trao cho anh ta một cái chổi và bảo:
- Công việc đầu tiên của cậu là quét dọn cửa hàng.
- Nhưng mà – chàng trai nói – tôi là một sinh viên đại học cơ mà.
- Tôi lấy làm tiếc đã không được biết điều đó. Vậy hãy trao lại cây chổi cho tôi rồi tôi sẽ chỉ cho cậu cách quét.