Một cậu bé đang học về Đức Chúa Trời ở trường, nó về nhà và hỏi mẹ nó rất nhiều về Chúa, nào là Chúa là đàn ông hay đàn bà, Chúa ở nước nào v.v..

Bà mẹ không muốn tạo ra những thành kiến trong đầu óc trẻ con nên trả lời: Chúa không phải là đàn ông, cũng chẳng phải là đàn bà, không phải da đen mà cũng không phải da trắng.

Thằng bé sáng mắt lên: Con hiểu rồi, Chúa là Micheal Jackson.