Chồng cùng vợ vào thăm phòng triển lãm gồm toàn loại tranh theo trường phái phục hưng.

Đến bức tranh khỏa thân vẽ một cô gái tuyệt trần có điểm một chiếc lá xinh xắn nơi kín đáo, anh ta cứ nán lại xem chừng say mê lắm. Cô vợ sốt ruột quá sẵng giọng:

- Bộ anh còn chờ chiếc lá kia rụng xuống hay sao ?