Buổi đầu tiên Johnny đi học, thầy giáo hỏi:

- Em đã biết các con số chưa?

- Em biết rồi, cha em đã dạy em – Johnny tự hào nói.

- Tốt, vậy sau ba là mấy?

- Là bốn thưa thầy.

- Tốt, thế sau tám là mấy?

- Là chín thưa thầy.

Thầy giáo ngạc nhiên: – Cha em rõ ràng đã dạy em rất cẩn thận. Thế sau mười là mấy.

- Là J thưa thầy