Thằng cháu kể với ông:
-Cứ mỗi lần bố mẹ cháu cãi nhau, bố cháu lại đem bát đĩa ra đập.
-Thế mẹ cháu bảo sao …
-Mẹ cháu nói “đúng là cha nào con nấy”