Cười đó đây

Việt Nam vô địch

Trên một chuyến tàu biển, có hai anh người Nhật, hai anh người Pháp, hai anh Việt Nam và hai anh người Đức. Một bữa tàu gặp bão lớn, cần phải hy sinh hai người cho tàu nhẹ bớt thì mới vượt qua được cơn bão. Hai anh người Nhật không cần suy nghĩ, hô…

Thầy giáo và học sinh

Trong giờ dạy về tục ngữ ca dao, thầy giáo hỏi cả lớp: – Hãy cho tôi biết một câu ca dao về người thầy. Cả lớp im re. Thầy giáo gợi ý: – Câu này có hai chữ “mày” và “nên” Vẫn im re cả lớp. Thầy giáo lại phải gợi ý tiếp – Câu…