Trong một buổi chiếu phim ngoài bãi một cô gái giọng gay gắt :

Anh làm cái gì thế ?

- Tôi làm Chủ tịch xã.

Một lát sau …

- Anh có thôi ngay đi không

- Tôi muốn thôi lắm nhưng bà con vẫn tín nhiệm bầu tôi.