Trong một cuộc họp về văn hóa giữa Việt Nam và Liên Xô (cũ), các đại biểu Liên Xô nói : – Các anh rất kém văn hóa, ngoài đường còn rất nhiều người đái bậy.

Các đại biểu Việt nam kiên quyết phản đối : – Các anh đừng bịa đặt , làm gì có chuyện đó.

Các đại biểu Liên Xô nói : – Được rồi, chúng tôi sẽ cử một phái đoàn sang Việt Nam vào tối nay. Nếu bắt gặp ai đái bậy chúng tôi sẽ bắn chết tại chỗ.

Phái đoàn Việt Nam đồng ý vì sợ mất mặt.

Ngay tối hôm đó, phái đoàn Liên Xô đi dạo quanh Bờ Hồ và bắn chết được 3 chú Việt Nam đang đái bậy.

Để trả đũa, tối hôm sau phái đoàn Việt Nam cũng đi dạo quanh Hồng trường và cũng bắn chết được một chú.

Sáng hôm sau trên trang nhất báo Sự thật Liên Xô đưa tin: – Đêm hôm qua, bọn khủng bố đã bắn chết một nhân viên sứ quán Việt Nam đang làm “nhiệm vụ”.

 

,