lời. Ba cô gái trẻ đẹp lên thiên đường, thánh Peter đón ở công thiên đường và hỏi cô thứ nhất:

- Con có phải là một cô gái ngoan ngoãn không?

- Ồ có chứ, con vẫn là trinh nữ trước khi lấy chồng và cả sau khi lấy chồng cũng vậy – Cô thứ nhất trả lời.

- Tuyệt vời, ta trao cho con chiếc chìa khóa vàng – Thánh Peter trả lời.

Vẫn câu hỏi như vậy với cô thứ hai:

- Ồ có chứ, con vẫn là trinh nữ trước khi lấy chồng – Cô thứ hai trả lời.

- Tuyệt vời, ta trao cho con chiếc chìa khóa bạc – Thánh Peter trả lời.

Đến cô thứ ba:

- Ôi không đâu, con đã ngủ với nhiều đàn ông trước khi lấy chồng và cả sau khi lấy chồng.

- Tuyệt vời, ta trao cho con chiếc chìa khóa phòng của ta – Thánh Peter trả